(+47) 7700 1800 nsk@nsk.as
Brønnbåt Nord med ny batteri-hybrid brønnbåt

Brønnbåt Nord med ny batteri-hybrid brønnbåt

06/05/2021 Brønnbåt Nord med ny batteri-hybrid brønnbåt Fartøyet minimerer karbonavtrykket og sikrer en skånsom og hygienisk håndtering av levende fisk. – Investeringen betyr mye for rederiet, og er et ytterligere steg i retning mot å redusere fotavtrykket og...