(+47) 7700 1800 nsk@nsk.as

Nytt nordnorsk rederi ser mot havvind: Har bestilt første båt – planlegger for flere

Dec 21, 2022 | Media

Bak det nyetablerte rederiet Agalas står to tradisjonsrike fiskeriaktører og et ledende skipsdesignselskap. Første fartøy til over en halv milliard er satt i bestilling med levering første kvartal 2025.

– Det ventes mange og store investeringer innen energiproduksjon til havs fremover. Dette er en vekst vi ønsker å ta del i, og da med nordnorsk kompetanse og kapital, sier Mats Nygaard Johnsen, daglig leder i det nyetablerte rederiet, Agalas.

NSK Ship Design har designet rederiets første nybygg, som skal leveres i første halvår i 2025 fra Sefine Shipyard i Tyrkia.

Bak rederiet står to sterke nordorske fiskeriaktører i Ytterstad Fiskeriselskap og Kransvik Kystfiske. I tillegg til nevnte NSK Ship Design, som har tilsvarende eierandel.

Kabelentreprenøren Cecon Contracting har også en eierpost. Dette er samme selskap som har sikret seg retten til å leie fartøyet ved levering.

– Markedet for havvind- og tilstøtende operasjoner i eksponerte farvann er i stor vekst. I tillegg vil slike operasjoner kreve nye og mer moderne fartøy. Vi er fornøyde med å være en av aktørene som nå har satt i bestilling et fartøy i dette markedet. I tillegg har vi opsjoner på flere fartøy med gunstig leveringstid og øvrige vilkår, sier styreleder i Agalas, Marius Ytterstad.

Mats Nygaard Johnsen og Marius Ytterstad. Foto: Agalas

100 meter nybygg

For noen uker siden kom et lite drypp av denne satsingen, da NSK meddelte at de hadde designet et nytt fartøy.

Et nybygg på rundt 100 meter som er spisset mot installasjon av fiberoptiske kabler, men samtidig allsidig nok til å kunne ta på seg andre typer oppdrag.

Fartøyet kan fungere som støttefartøy under bygging av havparker, samt gjøre andre vedlikeholdsoppgaver tilknyttet både havparker og sjøkabler generelt.

Skipet skal kunne operere med det grønne drivstoffet metanol, og slik kunne redusere utslipp med 75 prosent fra eksisterende, tilsvarende fartøy.

– Det har vært et krav fra eierne om at fartøyet må ha en klar og tydelig grønn profil, sier Nygaard Johnsen.

Første skip – av flere?

Investeringen ventes å bli i overkant av en halv milliard, med en betydelig andel egenkapital i prosjektet.

Med på laget er også SpareBank 1 Nord-Norge, som har finansiert prosjektet.

De nye «rederne» er særlig fornøyd med at både kompetansen og kapitalen bak investeringen er nordnorsk.

Og i en tid med mye kansellerte investeringer fra oppdrettsnæringen er det kanskje særlig viktig med en slik nyhet, mener Mats Nygaard Johnsen:

– Dette er en av næringene som skal vokse fremover, og her slår vi sammen flere sterke maritime miljøer for å bygge et rederi og en organisasjon som kan ta del i denne veksten fremover. Og vi tror på å gjøre det fra Nord-Norge, på samme måte som vi har gjort de siste årene innenfor havbruk, sier han.

Bygger organisasjonen

Agalas skal eie og drive fartøyet selv. Det vil si at rederiet nå vil bygge en egen driftsorganisasjon, stab og kompetanse, noe som betyr flere kompetansearbeidsplasser i regionen.

– Vi har riktignok mye kompetanse i våre tre sterke driftsorganisasjoner, men skal styrke oss med flere ressurser og også ny kompetanse, sier Nygaard Johnsen.

Og fra eierne er det et tydelig budskap om at dette er bare det første skipet:

– Vi har en klar strategi om flere fartøy, og har sikret oss flere gunstige opsjoner på levering av ytterligere fartøy, sier han.

Om Agalas AS og det første fartøyet:

Selskap: Agalas AS

Kontor: Harstad

Partnere : Ytterstad, Kransvik, NSK, Cecon Contracting

Første fartøy i flåten: CLSV (Cable-lay support vessel)»

Nybygg: Byggenummer 68

Verft: Sefine Shipyard, Tyrkia

Levering: Q1 2025

Oppdragstyper: Installasjon av fiberoptiske sjøkabler, støtte i installasjon av havvindparker og kraftkabler.

Næringer: Kommunikasjon, Havvind, Kraftkabler

Ytre dimensjoner: 99 x 21 m

Fremdrift: Metanol dual-fuel med batteripakke

Kapasiteter: 70t kran med kompensering for løft både subsea og topside

Lugarkapasitet: 100 personer

Arbeidsdekk: Ca 1100 m2

Kabelkapasiet: opp mot 3300t

Se våre andre nyheter