(+47) 7700 1800 nsk@nsk.as
February 22, 2022
Stor tro på markedet for brønnbåter

Det energieffektive fartøyet skal redusere CO2-avtrykket og sikre skånsom og hygienisk håndtering av levende fisk. Det er også klargjort for levering til eksponerte lokaliteter.

Batteri Hybrid Brønnbåt

Den batteri-hybride brønnbåten på 2800 m3 er designet av NSK Ship Design. Brønnbåten , NSK 6126, er selskapets femte brønnbåtdesign. Fartøyet skal leveres til Ervik Havfiske og Husøy Fiskeriselskap, som nå satser innenfor brønnbåtsegmentet.

Mangel på brønnbåter i markedet.

– Vi har troen på brønnbåtmarkedet og særlig i Nord-Norge, sier Rolf Bjørnar Tøllefsen, en av eierne i rederiet. – Vi ser det er mangel på brønnbåter i markedet, og venter vekst i næringen, både eksponert og med andre arter enn laks. Vi ønsker også å ha flere bein å stå på, utover vår dagens fiskeriaktivitet, hvor vi fortsatt skal være aktiv.

Dette er den første av i alt tre planlagte brønnbåter, sier Tøllefsen. Han trekker frem den gode prosessen med NSK Ship Design, som også er valgt som designer på de neste to fartøyene.

– Et nybygg er en stor beslutning, og det var for oss viktig å ha med oss en erfaren brønnbåtdesigner med et gjennomarbeidet og dokumentert design. Vi gleder oss til å kunne tilby en effektiv og miljøvennlig båt i markedet, legger han til.

Tøllefsen trekker også frem selskapets faste samarbeidspartnere – Sparebank 1 Nord-Norge som har gitt dem muligheten til å realisere prosjektet, og skipsmegler MIL Shipping som har bistått med å fremforhandle byggekontrakten med verftet.

-Vi er både stolt og takknemlig over å ha blitt valgt som designer av dyktige og erfarne aktører som Ervik Havfiske og Husøy Fiskeriselskap, med lang erfaring innenfor bygging og drift av fartøy, og som vi sammen med nå realiserer ytterligere ett av NSK sine brønnbåtdesign, sier Mats Nygaard Johnsen, administrerende direktør i NSK Ship Design.

 

Mats Nygaard Johnsen i NSK Ship Design

Dynamisk posisjoneringssystem

– Dette skal etter planen bli den første av i første omgang tre fartøy, og som skal gi oss en moderne og effektiv flåte. Vi ønsker å holde planene våre litt for oss selv en stund til, men det er ingen hemmelighet at vi har stor tro på brønnbåtmarkedet, sier Tøllefsen.

Det første fartøyet har et brønnvolum på 2800 m3 og skal bygges på Sefine byggeverft i Tyrkia, med levering i første halvdel av 2024.

Fartøyet utrustes med et robust batterihybrid kraft- og fremdriftssystem, dynamisk posisjoneringssystem, samt landstrømtilkobling, og som sammen energigjenvinning og andre tiltak gir betydelig reduserte klimagassutslipp.

– Vår kompetanse innenfor design av brønnbåter har vi over flere år bygget opp sammen med oppdrettere og redere som Nordlaks, Intership og Brønnbåt Nord (eiet av Gratangslaks, Kleiva Fiskefarm og Salaks). Alle aktører med stor kompetanse og ikke minst vilje til å investere for at næringen skal bli enda mer bærekraftig, uttaler administrerende direktør i NSK Ship Design, Mats Nygaard Johnsen

 

NSK Ship Design satser innenfor havbruk

– Havbruksnæringen er svært viktig for NSK Ship Design. Vi har over tid bygget opp stor kompetanse innenfor design av fartøy og havbruksanlegg. Næringen er i vekst har stor investeringsvilje til å gjøre næringen enda mer bærekraftig. Vi har stor tro på at næringen fremover vil fortsette veksten, og særlig innenfor eksponert oppdrett, såfremt regjeringen fortsetter arbeidet med å tilrettelegge for havbruk til havs.

– Innenfor eksponert oppdrett jobber vi for tiden med flere spennende prosjekter, hvor vi tar med oss kompetansen fra tidligere og pågående havbruksdesign, og da særlig Havfarm-prosjektene, men også Nordlaks sitt Hydra-prosjekt, som ble kontrahert tidligere i måneden. Vi gleder oss stort til fortsettelsen, avslutter Nygaard Johnsen.

 

Tror du også vi kan gjøre næringa mer bærekraftig sammen?

Ta kontakt med oss i dag ›